Biblija

BiblijaBiblija od grčke riječi βιβλια, (ta) biblia u značenju «knjižice», množina imenice βιβλιον, biblion, «knjižica», koja je deminutiv od βιβλος , biblos, «knjiga», imenice koja je izvedena iz riječi βυβλος, byblos sa značenjem papirus, od naziva feničanskog grada Biblos, poznatog po proizvodnji papirusa, naziv je za hebrejsku Bibliju i hrišćansku koju čine Stari zavjet i Novi zavjet. Biblija je poznata i kao Sveto pismo (Wikipedia).

Biblija je vrhovni je autoritet hrišćanskog učenja i jedino mjerilo vjere “koja je jednom zauvijek predana svetima“ (Judina 3. stih). Originalna misao Biblije stigla je nepromijenjena do naših dana kao “riječ živoga Boga koja ostaje do vijeka”.

Hrišćanstvo vjeruje i uči da je Biblija jedina knjiga koja objavljuje Božiju riječ. Premda su je napisali ljudi, glavni autor je svemogući Bog. Ovu tvrdnju nije postavila crkva, već se ona nalazi u samoj Bibliji. „Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka”. A to je riječ koja vam je kao jevanđelje objavljena.” (1.Petova.1:25 E.Č.) Apostol Pavle piše u 2.Timotiju 3:16 da je svako pismo dato kao nadahnuto od Boga. A apostol Petar piše da ni jedno proročanstvo zapisano u Svetom pismu nije izmislio sam prorok, nego je Sveti Duh koji je bio u tim pobožnim ljudima, po njima prenosio istinite poruke od Boga (2. Petrova 1:2).

U Bibliji nalazimo na preko 2.000 mjesta na ovakve rečenice: „I reče Bog Mojsiju”, „i riječ Gospodnja dođe Joni…” ili „Bog reče…”. I što je još značajnije, Biblija tvrdi da je ona zapis Božijih riječi i njegovih djela. Dakle, sama sebe smatra Božijom riječi.

Sama činjenica da Biblija tvrdi da je Božija riječ ne dokazuje da ona upravo i jeste ono što tvrdi, jer ima i drugih knjiga koje postavljaju slične tvrdnje. Razlika je u tome što Biblija sadrži neoborive dokaze da je zaista Božija riječ.

Jedan razlog po kojem je Biblija drugačija od ostalih knjiga jeste njena povezanost. Premda su tu knjigu sastavljali mnogi ljudi, njena povezanost odražava ruku svemogućeg Boga. Biblija je bila pisana u razdoblju od oko 1.500 godina, a na tome je radilo preko 40 pisaca. Ti su pisci bili vrlo različiti. Među njima su ljudi poput Isusa Navina, armijskog generala, Danila, ministra u vladi, Petra, ribara i Nemije, peharnika. Pisci raznih knjiga Biblije pisali su na različitim mjestima kao što je bila pustinja (Mojsije), zatvor (Pavle), izgnanstvo na Patmosu (Jovan). Biblijski su zapisi pisani na tri kontinenta, Afrika, Azija, Evropa i na tri jezika, jevrejski, aramejski i grčki.

Biblija je povezana. Ona čini jednu cjelinu. Od početka do kraja proteže se zapis o Božijem planu spasenja za čovječanstvo. To spasenje se nudi kroz ličnost Isusa Hrista (Jovan 14:6). I Sam Isus je posvedočio da je on glavna tema čitave Biblije: „Istražujete Pisma, jer smatrate da u njima imate vječni život; i ona svjedoče za mene.”,”Jer da ste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni; jer je on o meni pisao. Ako pak njegovim pismima ne vjerujete, kako ćete vjerovati mojim riječima.“ (Jovan 5:39, 46, 47.E.Č.).

Na drugim mjestima piše slijedeće da je Isus slušaocima na putu za Emaus, navodio dijelove iz Pisma, počevši od knjige Mojsijeve te nastavio kroz sve proroke, tumačeći im šta te riječi znače i šta govore te riječi o njemu (Luka 24:27).

Stari zavjet je priprema (Isaija 40:30), Jevanđelja su objava (Jovan 1:29), Djela apostolska su širenje (Dela 1:8), poslanice daju objašnjenje (Kološanima 1:27), a Otkrivenje ima konačni cilj (Otkrivenje 1:7). I tako vidimo da cjelokupna Biblija govori o Isusu.

Čitava je Biblija povezana, sačinjava jednu cjelinu, svaki dio zavisi o drugom djelu da bude potpuna knjiga. U potpunosti je skladna, što se ne može protumačiti igrom slučaja. Cjelovitost Biblije je snažan dokaz njenom božanskom nadahnuću, odnosno da je ona Riječ od Boga.

Drugi razlozi koji se mogu objasniti u detaljima, jesu svjedočanstva vjernika rane crkve. Svjedočanstva koja nam pruža arheologija i istorija, a takođe i činjenice promijenjenih života ljudi kroz mnoge vijekove. Zato što Biblija detaljno daje istorijske događaje, njihova istinitost i tačnost su podložne provjeri kao i svaki drugi istorijski dokument. Kroz arheološke dokaze kao i pisana dokumenta, istorijski događaji opisani u Bibliji su bili potvrđeni da su istiniti i tačni iznova i iznova kroz vrijeme. U stvari, sva arheološka otkrića kao i biblijski manuskripti čine Bibliju jednom od najbolje dokumentovanih knjiga prošlih vremena. Činjenica da Biblija tačno i istinito bilježi istorijski ispitane događaje je veliki pokazatelj njene istinitosti kada se radi o religijskim pitanjima i doktrinama što potkrepljuje njenu tvrdnju da je istinska Riječ Božija.

I posljednji spoljašnji dokaz da je Biblija zaista Božija Riječ je njena neuništivost. Zbog svoje važnosti i svoje tvrdnje da je Božija Reč, Biblija je pretrpila više ogorčenih napada i pokušaja uništenja nego bilo koja druga knjiga u istoriji. Od ranih Rimskih imperatora kao što je Dioklecian, do komunističkih diktatora i ateista i agnostika modernog doba, Biblija je izdržala i nadživjela sve svoje napadače i još uvek je najizdavanija knjiga na svijetu.

Tokom vremena, skeptici su Bibliju smatrali mitološkom, dok su je arheolozi ustanovili kao istorijsku knjigu. Protivnici su napadali njeno učenje kao primitivno i prevaziđeno, ali njen moral i legalni koncepti i učenja su imali pozitivan uticaj na društva i kulture u cijelom svijetu. Nauka, psihologija i politički pokreti nastavljaju da je napadaju ali ona ipak ostaje istinita i relevantna kao što je bila kada je prvi put pisana. To je knjiga koja je promijenila živote bezbroj ljudi i kultura tokom prethodnih 2000 godina. Bez obzira kako su njeni protivnici pokušavali da je napadnu, unište ili diskredituju, Biblija ostaje podjednako jaka, istinita, i relevantna kao i prije napada. Tačnost koja je očuvana uprkos svakom pokušaju da se ona iskvari, napadne ili uništi, je jasno svjedočanstvo u korist činjenice da je Biblija zaista Božija Riječ. Ne treba da nas iznenađuje da bez obzira kako je Biblija napadana, ona je uvijek na kraju izlazila nepromijenjena. Na kraju krajeva, Isus je rekao, “Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće proći.”(Marko 13:31 E.Č.). Poslije razmatranja ovih dokaza osoba bez sumnje može da kaže “Da, Biblija je zaista Božija Riječ!”

Čitajte i pretražujte Sveto Pismo jednim klikom na: BIBLIJA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.